Urząd Miasta Lublin

Grafiki do kampanii online promującej Program Przewodnik Inspiracji, mającej na celu zbudowanie znajomości Programu pośród potencjalnych turystów miasta oraz budowanie wizerunku Lublina jako miasta inspirującego i atrakcyjnego turystycznie. Projekt wygrał przetarg organizowany przez Urząd Miasta Lublin.

Projekt wykonany podczas współpracy z MOXIE